Toelichting Trainingen

Trainingsopbouw Hardlopen

Zaterdagmorgen

Elke zaterdagmorgen starten we vanaf De Tafelberg en lopen we gezamenlijk in, richting de opwarmplek. Daar volgt een warming-up met alle groepen samen, die is afgestemd op het trainingsschema*.
Na afloop van de warming-up worden groepjes gevormd op basis van je huidige niveau of trainingsbehoefte.
Heb je een keer wat minder zin om te trainen, of zoek je juist meer uitdaging? Kies dan eens voor een ander groepje!

Het trainingsschema is een leidraad en niet leidend. Wanneer de omstandigheden vragen om een aangepaste training (denk aan hitte, storm, of een wedstrijd op de volgende dag) kan hier vanzelfsprekend van worden afgeweken.

Bij voldoende beschikbaarheid van begeleiders zijn zij degenen die de groep meenemen in de afwerking van het schema, maar iedereen kan het schema van tevoren inzien.

De aanwezigheid van begeleiders voor alle groepen is geen garantie. Waar mogelijk kunnen groepen samen lopen en het schema aangepast aan de aanwezige lopers afgewerkt worden. In het geval dat meerdere begeleiders afwezig zijn wordt een beroep gedaan op de zelfredzaamheid van de lopers.

Aan het einde van de training volgt een cooling down naar eigen behoefte (uitlopen, rek- en strek oefeningen, … ).
Groep A sluit gewoontegetrouw af met een Core Stability-blok bij de schaapskooi, maar daar mag iedereen bij aansluiten.

Dinsdagavond

Op de dinsdagavonden wordt er gestart met trainen vanaf de Pride.  
Het trainingsschema op de dinsdag is ondersteunend aan het zaterdagschema opgesteld.
Voor de dinsdagen is geen differentiatie tussen de groepen opgenomen in het schema. Hier kunnen de aanwezigen zelf invulling aangeven.


Note:

*) Begin 2020 is het trainingsschema iets aangepast. Het trainingsschema kent nu een zichtbare opbouw in 3 maanden.
Het schema is nu ook in z’n geheel gepubliceerd op de website, zodat iedereen het kan inzien over de hele periode (en vergt minder onderhoud… ).
Het schema wordt elk kwartaal herhaald.